SETENAY BELGELENDİRME
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
HACCP
CE Belgesi
Hizmet Yeterlilik Belgesi
SETENAY PATENT
Marka Tescili
Patent Tescili
Tasarım Tescili
Coğrafi İşaret Tescili
SETENAY DANIŞMANLIK
Yatırım - Hibe - Teşvik Desteklemeleri
Barkod Tescili
Bandrol Tescili
Telif Hakkı Tescili
Eğitimlerimiz

Marka Tescili

Marka Tescili

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun 4. Maddesine göre;

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Daha sade bir ifadeyle marka tescili tapulu tapusuz ev ayrımıdır. Tapusuz bir arsaya ev yapmanın maddi manevi riskleri ile tescilsiz bir markaya yapılan yaptırımın maddi manevi riskleri aynı ölçüdedir.

 

Öyle ki, 6769 Sayılı SMK’nın 30. Maddesine göre; Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler:

(1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

 

Peki SMK’na göre hangi fiiller Marka hakkına tecavüz sayılan fiillerdir;

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

Ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların ister tabela ismi olsun, ister ürün ismi olsun, kullandığı markalar işletmenin kurumsal kimliğini ifade etmektedir. Müşteri kitlesi firmayı ya da ürünü tanıdığı isim ile aklında tutmaktadır. Müşteriler tüketim alışkanlığı içerisinde güven duyduğu markalara yönelme eğilimi göstermektedir. Bu nedenledir ki firmalar oluşturdukları pazarı kaybetmemek adına isim değişikliği yapmadan faaliyetlerini sürdürmektedir. Pazarda oluşturduğunuz itibarınıza sahip çıkmanın tek yolu Markanızı Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde Tescillemektir.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Scroll to Top