SETENAY BELGELENDİRME
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
HACCP
CE Belgesi
Hizmet Yeterlilik Belgesi
SETENAY PATENT
Marka Tescili
Patent Tescili
Tasarım Tescili
Coğrafi İşaret Tescili
SETENAY DANIŞMANLIK
Yatırım - Hibe - Teşvik Desteklemeleri
Barkod Tescili
Bandrol Tescili
Telif Hakkı Tescili
Eğitimlerimiz

Telif Hakkı Tescili

Telif Hakkı Tescili

1- Zorunlu Kayıt- Tescil

Sinema ve müzik eserlerinde filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları ile seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından,

-Hak ihdas etmek amacı taşımaksızın,

-Sahip oldukları hakların ihlal edilmemesi, hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması,

-Mali haklara ilişkin yararlanma yetkilerinin takip edilebilmesi amacıyla,

Sinema ve müzik eserlerini içeren yapımlarının kayıt ve tesciline yönelik zorunlu bir işlemdir.

 

Hangi Eser Türleri Zorunlu- Kayıt- Tescil İşlemine Tabidir?

-Müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar

-Sinema eseri içeren yerli ve ithal yapımlar

-Yerli ve ithal bilgisayar oyunları

 

2- İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil

Eserler üzerinden gerçekleştirilmekte olan İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi, eserin kimin tarafından meydana getirildiğini belirlemeye kolaylık sağlamak amacıyla yaptırılması zorunlu olmayan, yaptırılmadığında hak kaybına neden olmayan ve kişiye herhangi bir hak vermeyen beyana dayalı bir işlemdir.

 

Eser üzerindeki tüm haklar, onu meydana getiren kişiye aittir ve herhangi bir kurum aracılığıyla alınmaz.

İşlem, kesinlikle fikirler üzerinden gerçekleştirilmez ve fikirler korunmaz.

Beyana dayalı olarak gerçekleştirilen İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil işlemi sonucunda verilen belge, eser sahibinin yani eseri meydana getiren kişi ya da kişilerin kim olduğunun ispat edilmesinde kolaylık sağlar. Hak veren bir belge değildir.

 

İsteğe Bağlı Kayıt-Tescil Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Eseri meydana getiren kişi ya da kişiler tespit edilmeye çalışıldığından, bu kişiler ya da mirasçıları, kendileri ya da vekilleri aracılığıyla başvuru yapabilirler.

DİĞER HİZMETLERİMİZ

Scroll to Top