SETENAY BELGELENDİRME
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
HACCP
CE Belgesi
Hizmet Yeterlilik Belgesi
SETENAY PATENT
Marka Tescili
Patent Tescili
Tasarım Tescili
Coğrafi İşaret Tescili
SETENAY DANIŞMANLIK
Yatırım - Hibe - Teşvik Desteklemeleri
Barkod Tescili
Bandrol Tescili
Telif Hakkı Tescili
Eğitimlerimiz

Marka Tescilinde İsim Benzerliği

Marka Tescilinde İsim Benzerliği

Marka başvurusunda isim benzerliği iki başlık altında ele alınabilir.

  1. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu madde 5/1ç; “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.” Kapsamında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik inceleme kıstasıdır. Bu maddeye göre yapılan incelemede karıştırılma ihtimali değerlendirilmez, daha dar bir inceleme yapılmaktadır. Marka başvurusunun önceki tarihli marka başvurusu / tescili ile ortalama düzeyde tüketici nezdinde akılda bıraktığı intiba aynı ticari kaynağı göstermelidir.

Örneğin: Adidas – Adidaş

Nike     — Nayk

 

2. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nu madde 6/1; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir.” Kapsamında benzerlik değerlendirmesi madde 5/1ç aksine ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalini kapsar.

Bu nedenle yayıma itiraz üzerine yapılan bu incelemede:

  • İsimlerin benzerliği görsel, işitsel, kavramsal
  • Mal hizmet benzerliği malın doğası, ticari kaynakları, bilinirlik düzeyi..
  • Tüketicisinin bilinç düzeyi

gibi kriterler esas alınır.

Anlaşılacağı üzere marka tescilinde isim benzerliği tek tip bir standarda göre değil, ismin uzun kısa oluşuna, anlamlı anlamsız oluşuna, getirilen eklemelere, kapsadığı sınıflara, kapsamındaki mal / hizmetin hitap ettiği müşterisinin bilinç düzeyine, mal / hizmetin kullanımının taşıdığı riske göre ayrı ayrı her bir markanın araştırılmalı ve durum kritiği yapılmalıdır.

 

BENZER İÇERİKLER

WhatsApp Image 2023-11-20 at 18.14
3
WhatsApp Image 2023-10-11 at 20.20
WhatsApp Image 2023-06-23 at 02_31_32
Scroll to Top